ศาลแรงงาน พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชย อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราช

ศาลแรงงาน พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชย อดีตลูกจ้างสวนสัตว์โคราช

นางกุกไก่ เฉิบโพธิ์กลาง อายุ 45 ปี พร้อมพวก ซึ่งเป็นอดีตพนักงานลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สวนสัตว์นครราชสีมา) ได้นัดรวมตัวเดินทางมาพบ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา และคณะทนายความอาสา ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมนำกระเช้ามามอบให้หลังได้ดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เมื่อปี 2563 และศาลแรงงานภาค 3 นครราชสีมา ได้มีพิพากษาถึงที่สุดให้สวนสัตว์นครราชสีมา จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานลูกจ้างทั้ง 14 สำนวนคดี ตามอายุการทำงานของแต่ละบุคคลตั้งแต่รายละ 1.2-1.5 แสนบาท รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท

นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังกลุ่มลูกจ้างทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ในสวนสัตว์นครราชสีมาได้ถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือทางคดี

โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย นายจ้างได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค 3 ข้อเท็จจริงคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์งานที่โจทก์ทั้ง 14 ทำเป็นงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างและเป็นงานต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน

สวนสัตว์นครราชสีมา

ซึ่งงานนั้นจะต้องเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ปรากฏตามโครงการต่างๆ ตามสัญญาจ้างโจทก์ทั้ง 14 ที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี และทำสัญญาปีต่อปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จึงมิใช่งานที่มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของงานที่แน่นอนไม่เกิน 2 ปี

งานโครงการของโจทก์ทำให้จำเลยจึงมีเวลาแล้วเสร็จเกินกว่า 2 ปี ดังนั้น ไม่ว่างานที่ทำนั้นจะเป็นงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือเป็นงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานหรือไม่ก็ไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ศาลแรงงานภาค 3 วินิจฉัยเห็นพ้องคำอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จึงได้พิพากษายืนให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่พนักงานลูกจ้างทั้ง 14 คดี ถือเป็นความภูมิใจของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

นางกุกไก่กล่าวว่า พวกเราไม่มีความรู้กฎหมาย หรือมีเงินจ้างทนายต่อสู้คดี ขอบคุณสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ vacationdiggs.com

ufa slot

Releated